Olof Bäckström

Mästersven, se notering. Blev 56 år.

Far: Klas Alexandersson (1679 - 1735)
Mor: Margareta Olofsdotter

Född: 1720-02-06 Vedevåg Linde 1)
Död: 1776-05-31 Åby Hammare Fellingsbro 2)


Familj med Elisabet Samuelsdotter (1726 - 1784)

Vigsel: 1745-10-31

Barn:
Britta Bäckström (1748 - 1819)


Noteringar
För rekryteringen av smeder vid hamrarna gällde särskilda av Kungl. Maj:t fastställda bestämmelser, som återfanns i hammarsmedsförordningen av 1766. Hammarsmedsämbetet var tillsammans med Bergstinget på samma gång fackförening, yrkesskola och domstol.

Att bli smed, eller mästersven som benämningen då var, tog ca 4 år i lärlingstid som smedsdräng. En smedsdräng som ville bli examinerad och godkänd som smed kunde då anmäla sin önskan att bli mästersven till Bergstingsrätten eller åldermannen.

Han skulle så inför åldermannen eller brukets förmän redogöra för sina kunskaper och förelades därefter ett prov. Blev man då godkänd, fick vederbörande av åldermannen ett mästersvensbrev där det meddelades att han antagits till mästersven i hammarsmedsämbetet. Efter att ha betalt 5 daler till ämbetet var lärlingen nu mästersven.

Ville en mästersven bli mästare var förfarandet det samma. Efter anmälan till Bergstingsrätten förhördes han i bruksägarens närvaro om sina smideskunskaper och om vad en mästare hade att iakttaga vid som ansvarig för härden. Efter detta skulle vederbörande avlägga ett omfattande mästarprov. Även mästarbrevet skulle utskrivas av åldersmannen och bevittnas av bruksägaren, samt uppvisas i Bergstingsrätten och protokollföras. Sedan han därefter till ämbetslådan betalt 10 riksdaler, var han godkänd som mäster.

Referens; C-H Tillhagen (1981) Järnet och människorna. LT:s förlagKällor
 1) Dödsbok Fellingsbro F:1 1750
 2) Dödsbok Fellingsbro F:2 1776 nr 61<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2, Programmet tillhör: Kenneth Fridholm