Anders Gustav Lager (NIlsson)

Soldat. Blev 69 år.

Far: Nils Jonasson (1784 - )
Mor: Catharina Jönsdotter (1778 - )

Född: 1818-04-20 Järsnäs
Död: 1888-02-25 Undantaget Lagersborg under Täringstorp


Familj med Lena Catharina Persdotter (1822 - )

Vigsel: 1843-10-01 Boarp vigdes i Barkeryd Anders arbetade som dräng på Boarps gård och Lena Catharina var piga där. De fick sonen Willhelm och gifte sig straxt efter sonens födelse. Anders blev sedan soldat och fick namnet Lager.

Barn:
Johan Wilhelm Andersson(Lager) (1843 - 1926)
Anna Stina Lager (1845 - 1845)
Carl August Lager (1847 - )
Frans Adolf Lager (1849 - )
Kristina Lager (1851 - )
Johanna Lager (1852 - )
Anders Magnus Lager (1854 - )
Otto Lager (1856 - 1856)
Klara Gustava Lager (1857 - )
Matilda Lager (1859 - )
Charlotta Albertina Lager (1861 - )
Sofia Amelia Lager (1863 - 1863)
Alfred George Lager (1865 - 1865)


Noteringar
Anders Gustaf Nilsson blev antagen som soldat 1843-09-22 och kom till soldattorpet Täringstorp No 137 Torp nr. JR-00-0412 i Flisby, Västra Härad han fick då namnet Lager.
Anders var 173 cm lång. Akt.nr JR-00-0412-1843

Anders tjänstgjorde i fredskommendering åt Skåne i 4 månader 2/5 -1/9 1848 i träta mellan Danmark och Preussen även Oskar I var där. Han var med i Regementets Fältbataljon till Landskrona 1850. Han var på Gotland 1854 för bevakning av Krimkriget i Ryssland. Läger i Skåne 1860, Varberg 1865 och läger i Skåne 1871. Antal tjänstgöringsår var 34 och han tog avsked från Regementet 1878-06-23, han var då 60 år gammal.

Källa: Soldatregistret Småland

Anders Gustaf Nilsson var soldat vid Jönköpings regemente och han i äktenskap förenad med bonddottern Lena Catharina Petersdotter. På grund av föräldrarnas ekonomiska obestånd fick han ta plats som enkel bonddräng. Denna syssla ansågs för honom som gift man alltför ringa - han skulle bli soldat och erhålla torp, varigenom han som det hette, kunde förfoga över en torva där han kunde sätta hustru och barn. En krigsman ansågs på den tiden även om det gällde en lägre grad - såsom bättre än flertalet och kunde måhända i detta fall svärföräldrarnas gillande av partiet lättare lunna utverkas. En lämplig vakans stod att finna å Täringstorp i Flisby församling. Här blev det som johan Wilhelm vilken var dåtidens sed, erhöll namnet Andersson. Ehuro anspråk på den tiden beträffande livets goda vore synnerligen små, hade familjen att kämpa med stora svårigheter. Allt flera och flera munnar läntade efter bröd och då barnens antal ökade till 13 inses tydligt att Johan liksom i mån av möjlighet och även hans övriga syskon måste de själva söka inkomstkälla.

Klara deras dotter var sömmerska och hon tog hand om föräldrarna på Täringstorp där dom levde de sista åren på ett undantag. Även dottern Kristina.
Källa: Av Oscar Fredrik Lindvall (äldsta barnbarn till Anders och Lena Catharina)

      << Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2, Programmet tillhör: Kenneth Fridholm