Johan Wilhelm Andersson(Lager)

Lantbrukare. Blev 82 år.

Far: Anders Gustav Lager (NIlsson) (1818 - 1888)
Mor: Lena Catharina Persdotter (1822 - )

Född: 1843-08-05 Barkeryd Det förekommer två olika födelsedatum 1843-08-05 i födelserapporten och 1843-10-15, i flera av husförhören.
Död: 1926-05-18 Björka Begravdpå Höreda Kyrkogård


Familj med Mathilda Lovisa Jönsdotter (1841 - 1870)

Vigsel: 1866-12-01

Barn:
Carl Hjalmar Andersson (1867 - 1884)
Gustav Alfred Andersson (1870 - 1870)


Familj med Emma Lovisa Carlsdotter (1851 - 1928)

Vigsel: 1873-12-28

Barn:
Oscar Fredrik Lindvall (1875 - 1931)
Gustaf Wilhelm Törnvall (1877 - 1959)
Emma Helena Emilia Hultagård (1879 - 1926)
Johan Reinhold Lundvall (1881 - 1926)
Alma Lovisa Andersson (1883 - 1980)
Hjalmar Sixten(Sixtus) Andersson (1886 - 1955)
Carl Emil Lindvall (1888 - 1959)
Signe Andersson (1890 - 1913)
Ernst Andersson (1896 - 1988)


Noteringar
Johan Wilhelm Andersson föddes i soldattorpet Täringstorp 137 i Flisby Lekeryd församling. Hans förädrar Anders Gustav Lager och Lena Catharina Persdotter gifte sig i oktober två månader efter hans födelse.

Här blev det som Johan Wilhelm vilken var dåtidens sed, erhöll namnet Andersson. Ehuro anspråk på den tiden beträffande livets goda vore synnerligen små, hade familjen att kämpa med stora svårigheter. Allt flera och flera munnar läntade efter bröd och då barnens antal ökade till 13 inses tydligt att Johan liksom i mån av möjlighet och även hans övriga syskon måste de själva söka inkomstkälla.
Källa: Av Oscar Fredrik Andersson Lindvall (äldsta sonen till Johan och Emma)

Johan Wilhelm gifte sig den 1 december 1866 med Mathilda Lovisa Jönsdotter född 1841-10-23 i Vetlanda. De fick två söner, sonen Carl Hjalmar född 1867-07-29 i Björkelund, han dog 1884 -06-07 (16 år gammal i hjärnfeber), begravd i Eksjö. De fick ytterligare en son Gustaf Alfred född 1870-05-24i Skyttla, han dog 1870-12-17, (7 månader gammal). Mathilda dog 1870-06-19, 3 veckor efter förlossningen.
Källa: Rosie-Marie Fridholm/husförhör

Skiftande sysslor vanligtvis inom jordbruket förde honom (Johan Wilhelm) hit och dit och 1866 finner vi honom som nygift i Höreda församling. Det är svåra missväxtåret 1868 torde säkert hårdast prövat tålamod och nerver på en man, som utan tanke på sig själv och eget arbete ville försörja sig och sin familj. Om därvid betänkes att han då en tid nödgades att arbeta för "bara maten" hos Ekeroth i Skyttla förstår man med vilket svidande hjärta han tänkte på sin hustru som med sin nyfödde son Carl Hjalmar, helt naturligt ej kunde mättas och klädas med den mat mannen åt hos bonden. Kan nämnas att bonden 20 år senare konkursmässig fick lämna hus och hem i borgernärernas händer, måhända detta var ett straff för den obarmhärtige som begagnat tidsläget och nöden med att plåga den fattige. År 1873 finner vid Johan som nu är änkling såsom arrendator av en mindre gård i Bräknaryd tillsammans med den sedmere välkände Carl Agust Mild. Här fanns flera bönder med sina små röda boningshus omgivna av fruktträd och blommor. Carl Een och hans hustru Sara bor i det lilla torpet Åbo under Hullaryd. Deras yngsta dotter Emma Lovisa som var rund, frisk och glad hade som 18 åring plats i Nobynäs där ville hon gärna vara kvar men hennes farbror i Bräknaryd behövde hennes hjälp.
Källa: Oscar Fredrik Andersson Lindvall (äldsta sonen till Johan och Emma)

Johannes (Carls halvbror), som var son till Lars Een i hans andra gifte med Maja Jonasdotter, de brukade gården Bräknaryd dit brorsdottern Emma Lovisa kom som piga. De fick inga barn så Fredrik testamenterade sin del till Emma Lovisa och Susanna sin del till en systerdotter som sedan sålde sin del till Ernst Andersson i Björka.
Källa: Ann-Marie Törnvall

Wilhelm blev änkling 1870 och gifte sedan om sig 1873 den 28 december med Emma Lovisa Carlsdotter och 1875 bodde dom enligt kyrkboken i Höreda Prästby torpet Widmunshem (enligt dottern Alma, bodde dom aldrig där). De flyttade till Björka Södergård 1875. Däreftertill Hässlebo soldattorp Eksjö 1878 som ligger mellan Eksjö och Björka. År 1901 den 14 mars köpte Johan gården Björka dit han flyttade med sin familj.
Källa: Rosie-Marie Fridholm/husförhör

År 1873 den 28 december står ett stort bröllop på gården, församlingens präst, åtskilliga spetsar samt släkt och vänner äro samlade. Emma Lovisa ingår äktenskap med arrendatorn Johan. Det är fastern och farbrodern som får bjuda sin husliga släktning och hjälpreda såsom seden är, ett värdigt bröllop.
I Björka Södergård arrenderades "åttingen". Då gården var liten så skaffade Johan extra inkomster genom skogskörslor. På våren 1878 vid en körning råkade Johan bryta sitt ben i skogen och måste skjutsas och bäras hem, där fick han ligga länge under Emmas tålmodiga vård. På grund av denna olycka kunna han inte fortsätta arrendet och fick flytta till ett ledigt torp i Tyrum där bodde de ett halvår.1879 fllyttade de däreftertill Hässlebo.
- jag ser fortfarande i minnnet den vita, hjärtformade trätavlan å den röda stugugaveln med Vedbo kompani märke jämte den av oss barn ofta lästa påskriften N:o 20 Kongl. Kalmar Regemente, Vedbo Kompani, N:o 85 Hässlelås. Denna stuga som alltid för mig skall framstå som den käraste ibland kära, dit jag flyttade vid 3½ års ålder och har alla mina barndomsminnen anknytna vill jag med ord återgiva bilden av denna med omgivning.
Röd med vita knutar vit förstugedörr av släta bräder. Inuti stugan ett rum med öppen välvd spisel en stor cirkelrund brashäll, den mest anlitade tillflyktsorten vintertid. Här ser vi björkveden fräsa, grytan koka, trätofflor och strumpor torkas. Möbleringen. I vänstra hörnet innanför dörren en skänk, en soffa mitt för sidfönstret, en säng längst bort, vid gavelfönstret ett slagbord som endast användes vid kalas och när skräddaren kom och sydde kläder åt far och de stora pojkarna av tyg som mor varje vår så träget vävde. På vardera sidan om slagbordet mammas och pappas byrå, i bortre hörnet en säng med finare sängkläder (främmandesängen), en skänk samt utanför spiseln ett matbord. På väggarna bibliska tavlor vägguret på gavelväggens högra del. I taket hängde en vagga, vilken behövde svängrum. På golvet hemvävda mattor för barnen att hålla sig på och medan de vore nya att av granngummorna beundras och försöka överträffa.
Johan och Emma kunde tvenne decennier efter inflyttningen till Björka, om de velat, unnat sig en välförtjänt vila, men deras största njutning syntes de dock finna i det fortsatta arbetet.
Källa: Oscar Fredrik Andersson Lindvall (äldsta sonen till Johan och Emma)

Johan Wilhelm var sträng mot sina barn, barnen klarade sig bra i livet och det kanske var pga den stränga uppfostran som dom fick. Yngsta sonen Ernst Andersson tog över Björka efter arvskiftet 8 oktober 1828. Sixten Andersson renoverade Björka i början av 50-talet.
Källa: Maj Lundgren

Emma och Johan vilar på Höreda kyrkogård

      
 
 
Hässlebo. Här sitter Johan och Emma i förstugan.
Bilden tagen i slutet av 1800-talet.
 
Hässlebo sommaren 2006
 
Johan och Emma Lovisa i Björka
 
Troligen ett kort taget på Johan Willhelms 60 årsdag.
 
Johan Wilhelm tillsammans med fyra av sina syskon. Till vänster Karl Agust, Kristina (kallad Stina), Matilda (kallad Tilda), Charlotta Albertina (kallad Lotta) och Johan Willhelm till höger.<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2, Programmet tillhör: Kenneth Fridholm